សកម្មភាពជាមួយគ្រូពេទ្យ និងឳសថការី

សិក្ខាសាលាស្តីពី អត្ថប្រយោជន៏នៃការបំពេញបន្ថែមកង្វះកាល់ស្យូមសម្រាប់ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងបំបៅកូនដោយទឹកដោះ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

សាណូហ្វីកម្ពុជា បានរៀបចំសិក្ខាសាលា នៅភោជនីយ៍ដ្ឋាន ទន្លេបាសាក់២ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ផ្តោតលើប្រធានបទ «អត្ថប្រយោជន៏នៃការបំពេញបន្ថែមកង្វះកាល់ស្យូមសម្រាប់ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងបំបៅកូនដោយទឹកដោះ» ដោយមានការចូលរួមពីឆ្មបចំនួន១០៩នាក់ និងគ្រូពេទ្យផ្នែកសម្ភព និងរោគស្រ្តី ៦៤នាក់ មកពីមន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗ មានដូចជា៖ មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមះ, ព្រះកេតុមាលា, ព្រះអង្គឌួង, មជ្ឈមណ្ឌលគាំពារមាតា និងទារក និងម្តាយ, គ្លីនិក, និង មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព នានានៅជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញ ។

លម្អិត