ជាតិកាល់ស្យូមនិងកូនរបស់អ្នក

ដើម្បីធានាថាកូនរបស់អ្នកធំធាត់មានសុខភាពល្អនិងរឹងមាំ ការផ្តល់នូវអាហារូបត្ថម្ភបានត្រឹមត្រូវគឺជាគន្លឹះសំខាន់មួយ។ កាល់ស្យូម គឺជាសារធាតុរ៉ែដ៏សំខាន់មួយដែលពួកគេ ត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ឆ្អឹងនិងធ្មេញឲ្យរឹងមាំ។ ឆ្អឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរីកលូតលាស់រូបរាងកាយកូនរបស់អ្នក ហើយជាតិកាល់ស្យូមដើរតួនាទីធ្វើជាអ្នក ជួសជុលថែរក្សាឆ្អឹងដោយជំនួសឆ្អឹងចាស់ជាមួយនិងឆ្អឹងថ្មី។ 99% នៃជាតិកាល់ស្យូមនៅក្នុងរាងកាយត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឆ្អឹងនិងធ្មេញ។ ទោះជាយ៉ាងណា ជាតិកាល់ស្យូម គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់មុខងាររាងកាយជាច្រើនទៀត ហើយត្រូវបានស្រូបយកជាតិកាល់ស្យូមពីឆ្អឹងនិងធ្មេញដើម្បីបំពេញ តម្រូវការ។ ជាអកុសលកុមារជាច្រើនមិនបានញុំាជាតិកាល់ស្យូមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរបបអាហាររបស់ពួកគេនោះទេ ជាហេតុដែលនាំឲ្យកំហាប់ឆ្អឹងថយចុះ។ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យ មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការវិវត្ត​ទេៅជា ពុកឆ្អឹង និងឈានទៅរកការបាក់ឆ្អឹងនាពេលអនាគត។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ពួកគេក៏អាចមានឱកាសក្នុងការខ្សោយធ្មេញនិងពុកធ្មេញ ផងដែរ។ ដូច្នេះ កុមារគួរតែទទួលទានជាតិកាល់ស្យូមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី ១ ឆ្នាំទៅ ៣ ឆ្នាំ ពួកគេគួរតែទទួលទានជាតិកាល់ស្យូម ចំនួន ៧០០ មិល្លីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ។ សម្រាប់កុមារតូចដែលមានអាយុទើបតែ ៤ -៨ ឆ្នាំ ការទទួលទានជាតិកាល់ស្យូមជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដែលបានផ្ដល់តាមអនុសាសន៍គឺ ១០០០មិល្លីក្រាម។ សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី ៩-១៨ ឆ្នាំ ពួកគេគួរតែទទួលទានជាតិកាល់ស្យូមចំនួន ១៣០០មិល្លីក្រាមជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ សុខភាពឆ្អឹងនិងធ្មេញរឹងមាំគឺមិនត្រឹមតែជាផលប្រយេាជន៍តែមួយគត់នៃជាតិកាល់ស្យូមតែប៉ុណ្ណោះទេ។ ជាតិកាល់ស្យូមក៏ជួយក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ការកន្ត្រាក់បេះដូង និង ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ និងកំណកឈាមផងដែរ។ ជាតិកាល់ស្យូមក៏អាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមដទៃទៀតផងដែរដើម្បីធានាថាកូនរបស់អ្នកទទួលបានអត្ថប្រយេាជន៍ពីវាបានពេញលេញ។ វីតាមីន D មានសារៈសំខាន់ក្នុងការស្រូបយកជាតិកាល់ស្យូមដើម្បីទ្រទ្រង់ឆ្អឹងនិងធ្មេញឲ្យរឹងមាំ។ ស្រូបយកជាតិកាល់ស្យូមគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកូនប្រុសនិងកូនស្រីរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងវ័យកំពុងលូតលាស់ខ្លាំង ដូច្នេះវាជាការសំខាន់ ខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកត្រូវធានាថាពួកគេទទួលបានជាតិកាល់ស្យូមគ្រប់គ្រាន់។ ដើម្បីជួយពួកគាត់បាន អ្នកអាចរៀបចំអាហារដែលសំបូរទៅដេាយជាតិកាល់ស្យូមឬដោយគ្រាន់ តែផ្តល់កាល់ស្យូមបំពេញបន្ថែមដើម្បីធានាថាពួកគេនឹងទទួលបានជាតិកាល់ស្យូមជាប្រចាំថ្ងៃស្របទៅតាមអនុសាសន៍។ ចំពោះទិដ្ឋភាពទូទៅនៃតម្រូវការជាតិកាល់ស្យូមរបស់កូនអ្នក សូមយោងទៅលើប័ណ្ណព័ត៌មានរបស់យើងដូចខាងក្រោម៖